Disclaimer

Disclaimer van AppartementMaastricht

AppartementMaastricht is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementMaastricht, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementMaastricht zijn verbonden. AppartementMaastricht is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementMaastricht beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementMaastricht is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementMaastricht worden aangeboden. AppartementMaastricht garandeert niet dat de op AppartementMaastricht aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementMaastricht garandeert ook niet dat de op AppartementMaastricht aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementMaastricht garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementMaastricht hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementMaastricht is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementMaastricht. U vrijwaart AppartementMaastricht voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementMaastricht.